impressum

ORGANIZATOR

Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok

ZA ORGANIZATORA

Božica Šarić, dipl. ped., ravnateljica

ORGANIZACIJSKI ODBOR + IZLOŽBA

Anuška Alfirević, prof. savjetnik, Carmen Bačura Potočić, prof. savjetnik

TEMA IZLOŽBE + PREDGOVOR + RADIONICA

Nikolina Ptičar, prof.

VIZUALNI IDENTITET

Lovro Dolovčak, 4.wd

LAYOUT + DIGITALNI KONCEPT IZLOŽBE

Nikola Sinković, prof.

TEHNIČKA PODRŠKA + FB VIDEO LIVE

Martin Horvat

GODINA

2021.